กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562

pre26 july62
กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562

pre26 july62 tile

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นำโดยนายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมา ร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ ตึกอำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่