ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2562

pre28july62
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2562

pre28july62 t

วันที่ 28กรกฎาคม 2562  นำโดยนายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่พร้อมข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโ้อ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่