คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง (คำวรรณประชานุกูล)

pre31july622
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง (คำวรรณประชานุกูล)

pre31july62 33  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว แก่เกษตรกรในงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง (คำวรรณประชานุกูล) หมู่ที่ 5 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการ จำนวน 100 ราย