กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

pre2Aug62
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 pre2Aug62 1

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนรุกขชาติด้านทิศใต้ห้องประชุม1 และบริเวณหอพัก ศูนย์วิจัยข้าวแพร่