ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2562

pre12Sep62
ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2562

pre12Sep62 1  
วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นประธานในการประชุม