ร่วมสำรวจและประเมินแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562

30Oct62
ร่วมสำรวจและประเมินแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว กข10 และกข22 ชั้นพันธุ์ขยายของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแม่คำมี

31Oct62  
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้  นายอดุลย์ สิทธิวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ    และนายนพดล สมนา นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมสำรวจและประเมินแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว กข10 และกข22 ชั้นพันธุ์ขยายของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแม่คำมี โดยมีนายบรรจบ ทิพย์วัน เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกร่วมสำรวจแปลงนาที่มีปัญหาด้านเมล็ดพันธุ์ พร้อมให้คำแนะนำการตรวจตัดพันธุ์ป่น