ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 3/2563

pre2Dec2562

ประชุมประจำเดือน วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2563 

pre2Dec2562 1 
ประชุมประจำเดือน วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ณ ห้องประชุม1 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่