คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ ณ.บ้านน้ำแพะ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

pre10June63

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ ณ.บ้านน้ำแพะ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ปี 2563

 pre10June63 1

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นำโดย นายสุทธกานต์  ใจกาวิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ได้รับมอบหมายดำเนินการช่วยเหลือมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่
จำนวน 1,353 กก. ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
โควิด-19 จำนวน 51
ครัวเรือน ณ บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน