นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

pre3July2563 11
นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

pre3July2563 1t 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายมุงมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่