พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

pre9JULY63 1

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

 pre9JULY63 1 1

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมุ่งมาตร  วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ
เจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ทุกท่าน