ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ปี 2563

pre10JULY2563
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3  ปี 2563

 pre10JULY2563 tile

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้ นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว ให้คำปรึกษาปัญหาด้านโรคและแมลง พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข้ปัญหา ต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และมีผู้รับบริการความรู้และคำปรึกษาด้านข้าว จำนวน 182 ราย