พัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

pre3Aug63
พัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 pre3Aut63 1  

   วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นำโดย นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมา ร่วมกิจกรรมวันพัฒนา
ประจำเดือนบริเวณรอบแนวรั้วด้านหน้าศูนย์ฯ