นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2563

 pre11Aut63
นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2563

pre11Aug63 1  

12 สิงหาคม 2563 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงาน และจ้างเหมา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม  2563 ณ อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่