ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2563

pre16Aug63 2

ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2563

pre16Aug63 2 2

      วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นำโดย นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงาน ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวแพร่