ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559

IMG 4542 t
ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ปี 25598aug59

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดย นางกุลณี
อิศดิศัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน