ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559

16aug59 t
ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559

16aug59 1

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวแพร่