สถานที่ตั้งและติดต่อ

 

ดูแผนที่ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ใน google Map

pre4 9 60

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
Phare Rice Research Center

ที่อยู่:  ถนนยันตรกิจโกศล
   98 หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง
    จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์
    54000
โทรศัพท์:  โทรศัพท์ (TEL) : 054-646033-5
แฟกซ์:  โทรสาร (FAX)  : 054-646034

*รายชื่อผู้ใช้งานอีเมล์ศูนย์วิจัยข้าวแพร่*