Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 252 รายการ ประจำปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 95
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จำนวน 3 รายการ) ปี 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 50
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง ปี 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 57
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 จำนวน 3 รายการ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 92
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 69
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 53
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 66
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 ราย Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 127
ประกาศ!!! เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2561 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 66