Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2560 Written by Super User 0
ประกาศ!!!เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2559 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 78
ประกาศ!!! เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 76
ประกาศ!!! เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฯ และถังน้ำใส Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 81
ประกาศ!!! เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส จำนวน 1 แห่ง และระบบกรองน้ำบาดาล จำนวน 1 แห่ง Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 83
ประกาศ!!! เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 109
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (จำนวน 4 รายการ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 96
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 111
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 147
ประกาศ!!! ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 150