Display # 
Title Author Hits
ประกาศ!!!เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 66
ประกาศ!!!เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 85
ประกาศ!!! เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 136
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 88
ประกาศ!!!รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 120
ประกาศ!!! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยี Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 226
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนักวิจัย) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 119
ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 90
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 119
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 76