Display # 
Title Author Hits
ประกาศ!!!เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 102
ประกาศ!!!เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 119
ประกาศ!!! เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 171
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 115
ประกาศ!!!รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 152
ประกาศ!!! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยี Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 262
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนักวิจัย) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 159
ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 116
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 149
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 104