การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    1265  

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เลขที่ 98 หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

เบอร์โทรศัพท์

054-646033-35

แฟกซ์

054-646034

อีเมล์

pre_rrc@rice.mail.go.th