ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมออกหน่วยบริการด้านข้าวในงานจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมออกหน่วยบริการด้านข้าวในงานจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-06-09 15:09:55

อ่านต่อ...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายสุทธกานต์ ใจกาวิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการบ้านกอก-จูน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายสุทธกานต์ ใจกาวิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการบ้านกอก-จูน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-05-27 13:58:01

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้นายสุทธกานต์ ใจกาวิล ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 เพื่อสนับสนุนธนาคารข้าวภูฟ้าฯ ปี 2565

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้นายสุทธกานต์ ใจกาวิล ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 เพื่อสนับสนุนธนาคารข้าวภูฟ้าฯ ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-05-18 14:20:28

อ่านต่อ...

กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงใหม่ สะเมิง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับบนพื้นที่สูงจัดกิจกรรมตรวจติดตามแผนงาน 8 พฤษภาคม 2565

กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงใหม่ สะเมิง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับบนพื้นที่สูงจัดกิจกรรมตรวจติดตามแผนงาน 8 พฤษภาคม 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-05-09 16:07:19

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานปอยข้าวสาลีสะเมิง ครั้งที่ 3

ศึกษาดูงานปอยข้าวสาลีสะเมิง ครั้งที่ 3

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-02-15 13:50:04

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีเปิดและร่วมออกหน่วยบริการความรู้ด้านข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี พ.ศ. 2565

ร่วมพิธีเปิดและร่วมออกหน่วยบริการความรู้ด้านข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี พ.ศ. 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-01-19 09:32:49

อ่านต่อ...

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-01-10 10:11:53

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ 2565

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-12-23 09:26:41

อ่านต่อ...

งานวันดินโลก ปี 2564

งานวันดินโลก ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-12-21 09:14:25

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2564

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-09-28 10:32:06

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 37 ปี 2564

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 37 ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-09-23 09:57:58

อ่านต่อ...

มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564

มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-09-23 09:30:55

อ่านต่อ...