งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย


งบทดลองประจำปี 2565

งบทดลองประจำปี 2565

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่   2022-01-26 14:43:52    117     60 

งบทดลองประจำปี 2564

งบทดลองประจำปี 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่   2021-05-14 15:54:56    155     108 

งบทดลองประจำปี 2563

งบทดลองประจำปี 2563

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่   2021-05-14 14:46:10    144     21