ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ร่วมงานโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2566

ร่วมงานโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-02-01 17:01:54

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี2566

ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-01-26 10:05:13

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2566

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-01-19 09:13:31

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2566

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-01-18 12:39:52

อ่านต่อ...
Sample project image

เปิดงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2566

เปิดงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-01-12 08:54:09

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-01-06 10:21:13

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมออกหน่วยบริการคลินิกข้าว ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมออกหน่วยบริการคลินิกข้าว ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-12-22 08:22:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณรั้วด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวแพร่

ร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณรั้วด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวแพร่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-11-29 14:40:49

อ่านต่อ...


เอกสารแนะนำ
เอกสารแนะนำ

เอกสารแนะนำศูนยฯ

เอกสารแนะนำศูนยฯ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่   2021-05-24 09:38:39    131     11 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ปี2564