ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันมหิดล (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันมหิดล (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-25 15:18:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-25 15:14:36

อ่านต่อ...
Sample project image

วิทยากรให้ความรู้ศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ในโครงการปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกรัก เพื่อน้อง ปีที่ 2

วิทยากรให้ความรู้ศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ในโครงการปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกรัก เพื่อน้อง ปีที่ 2

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-20 13:30:50

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-15 09:52:13

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-15 09:48:42

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว พ.ศ.2566

ร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว พ.ศ.2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-15 09:45:43

อ่านต่อ...
Sample project image

มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566

มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-15 09:33:57

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-07 15:14:22

อ่านต่อ...
Sample project image

ชาวนาอาสา

ชาวนาอาสา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2023-02-27 11:42:39

อ่านต่อ...


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


เอกสารแนะนำ
เอกสารแนะนำ

เอกสารแนะนำศูนยฯ

เอกสารแนะนำศูนยฯ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่   2021-05-24 09:38:39    153     17 

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ปี2566


แจ้งเตือนพืชที่เกิดผลกระทบ ช่วงวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2566


ขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ปี2564