ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2565

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-09-28 15:31:42

อ่านต่อ...
Sample project image

นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองเพื่อสนับสนุนการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ปี ๒๕๖๕

นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองเพื่อสนับสนุนการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ปี ๒๕๖๕

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-08-18 08:54:09

อ่านต่อ...
Sample project image

พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประจำปี 2565

พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-07-04 16:00:24

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมออกหน่วยบริการด้านข้าวในงานจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมออกหน่วยบริการด้านข้าวในงานจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-06-09 15:09:55

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายสุทธกานต์ ใจกาวิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการบ้านกอก-จูน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายสุทธกานต์ ใจกาวิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการบ้านกอก-จูน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-05-27 13:58:01

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้นายสุทธกานต์ ใจกาวิล ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 เพื่อสนับสนุนธนาคารข้าวภูฟ้าฯ ปี 2565

ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้นายสุทธกานต์ ใจกาวิล ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 เพื่อสนับสนุนธนาคารข้าวภูฟ้าฯ ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-05-18 14:20:28

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงใหม่ สะเมิง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับบนพื้นที่สูงจัดกิจกรรมตรวจติดตามแผนงาน 8 พฤษภาคม 2565

กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงใหม่ สะเมิง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับบนพื้นที่สูงจัดกิจกรรมตรวจติดตามแผนงาน 8 พฤษภาคม 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-05-09 16:07:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ศึกษาดูงานปอยข้าวสาลีสะเมิง ครั้งที่ 3

ศึกษาดูงานปอยข้าวสาลีสะเมิง ครั้งที่ 3

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2022-02-15 13:50:04

อ่านต่อ...
                                                           


เอกสารแนะนำ
เอกสารแนะนำ

เอกสารแนะนำศูนยฯ

เอกสารแนะนำศูนยฯ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่   2021-05-24 09:38:39    114     7