ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2564

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-09-28 10:32:06

อ่านต่อ...
Sample project image

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 37 ปี 2564

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 37 ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-09-23 09:57:58

อ่านต่อ...
Sample project image

มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564

มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-09-23 09:30:55

อ่านต่อ...
Sample project image

นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ปี 2564

นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-08-27 10:44:57

อ่านต่อ...
Sample project image

พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2564

พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-07-12 15:13:15

อ่านต่อ...
Sample project image

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2564

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-05-27 13:43:50

อ่านต่อ...
Sample project image

การประชุมวิชาการข้าวกลุ่มภาคเหนือตอนบน-ล่าง ปี2564

การประชุมวิชาการข้าวกลุ่มภาคเหนือตอนบน-ล่าง ปี2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วันที่ 2021-05-18 12:07:58

อ่านต่อ...
                                                           


เอกสารแนะนำ
เอกสารแนะนำ

เอกสารแนะนำศูนยฯ

เอกสารแนะนำศูนยฯ

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่   2021-05-24 09:38:39    39     6