พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565


    พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565

    วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565 โดยถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และร่วมพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ณ บริเวณริมรั้วหน้าศูนย์วิจัยข้าวแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่