ศึกษาดูงานปอยข้าวสาลีสะเมิง ครั้งที่ 3


    ศึกษาดูงานปอยข้าวสาลีสะเมิง ครั้งที่ 3

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดยนายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พาเกษตรกรนวัตกรชุมชน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานปอยข้าวสาลี ครั้งที่ 3  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่