ประกาศ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ปี2565
  •   2022-02-25 08:36:13    266     122

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ปี2565
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ปี2565


  • bytes