ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ปี2565
  •   2022-03-14 13:21:55    363     151

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ปี2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ปี2565


  • bytes