ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ปี 2565 (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
  •   2022-03-21 13:18:55    351     127

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ปี 2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ปี 2565  (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 


  • bytes