ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง) ปี2563
  •   2021-05-13 11:26:56    70     0

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง) ปี2563
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง) ปี2563


  • bytes