การประชุมวิชาการข้าวกลุ่มภาคเหนือตอนบน-ล่าง ปี2564


    การประชุมวิชาการข้าวกลุ่มภาคเหนือตอนบน-ล่าง ปี2564

   

วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 โดย นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมข้าราชการกลุ่มวิชาการเข้าร่วมประชุมฯ และนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ประจำปี 2564 ด้วยระบบทางไกล (Zoom) ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท