พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2564


    พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปี 2564

   

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นำโดย นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวแพร่