นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ปี 2564


    นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ปี 2564

    วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นำโดย นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งขวัญและกำใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคที่ติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS  ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่