มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564


    มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564

    วันที่ 21 กันยายน 2564 นายมุ่งมาตร  วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนอธิบดีกรมการข้าว มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2564 ให้แก่ นายสุระพล จองแก เกษตรกรดีเด่นระดับศูนย์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านปัวชัย ประเภทข้าวหอมมะลิ รางวัลอันดับที่ 2 ของภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวแพร่