การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 37 ปี 2564


    การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 37 ปี 2564

    วันที่ 22 กันยายน 2564 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน และประธานในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้ง 37 พ.ศ.2564 พร้อมคณะข้าราชการ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2564  การประชุมด้วยระบบทางไกล (Online Video Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวแพร่