ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2564


    ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย ปี2564

    วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นำโดย นายมุ่งมาตร  วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่  พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมร้องเพลงชาติและเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่